Finančná pomoc dostupná v auguste 2023. Čítajte viac Slovenské mestá pomáhajú ľuďom z Ukrajiny. Čítajte viac Príspevok za ubytovanie cudzinca do 31. decembra 2023. Čítajte viac

Užitočné kontakty

Help
Foto: Kelly Sikkema / Unsplash

{{Contents}}

Núdzové telefónne linky

  • 112 – Jednotné európske číslo tiesňového volania
  • 155 – Zdravotná záchranná služba
  • 158 – Polícia
  • 159 – Mestská polícia
  • 150 – Hasiči
  • 0800 800 818 – Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi

Informačné a asistenčné služby pre cudzincov

Liga za ľudské práva
Tel: +421 800 222 350
Pondelok – Piatok, okrem sviatkov: 9:00 – 18:00
hrl.sk

Mareena
Tel: +421 948 113 947
Pondelok – Piatok, okrem sviatkov: 9:00 – 17:00
mareena.sk

Medzinárodná organizácia pre migráciu Slovensko (IOM Slovakia)
Tel: +421 850 211 478
Tel: +421 556 258 662
iom.sk

Cudzinecká polícia SR
Pre zobrazenie kontaktov pokračujte na stránku Cudzinecká polícia.

Asistencia žiadateľom o azyl

Migračný úrad SR
Tel: +421 2 4341 4775
Tel: +421 2 4825 4104
minv.sk

Slovenská humanitná rada
Tel: +421 2 5020 0500
shr.sk

Veľvyslanectvo Ukrajiny na Slovensku

Radvanská 35, Bratislava
Tel: +421 259 202 816
slovakia.mfa.gov.ua

Ďalšie informácie

Informácie pre Ukrajincov poskytované vládou SR
ua.gov.sk

Oficiálne stránky verejnej moci
slovensko.sk

Pomoc Ukrajincom v iných štátoch
romania.iom.int

Share on telegram
Share on facebook
Share on email