Finančná pomoc dostupná v auguste 2023. Čítajte viac Slovenské mestá pomáhajú ľuďom z Ukrajiny. Čítajte viac Príspevok za ubytovanie cudzinca do 31. decembra 2023. Čítajte viac

Ubytovanie na Slovensku. Ľudia s dočasným útočiskom môžu bývať zadarmo.

Ubytovanie poskytujú súkromné osoby aj organizácie.
Living room
Foto: Kyoshi Reyes / Unsplash

{{Contents}}

Dočasné a trvalé ubytovanie

Ľudia utekajúci pred vojnou z Ukrajiny sa môžu uchádzať o bezplatné ubytovanie poskytované štátom, samosprávami, osobami a súkromnými firmami.

Prehľad o ponukách dočasného a trvalého ubytovania vám poskytnú pracovníci v Centrách pomoci. Kontaktné údaje a otváracie hodiny nájdete na stránke Centrum pomoci.

Ponuky ubytovania nájdete na:

Informovať sa môžete aj osobne na obecných a mestských úradoch v mieste, kde máte záujem bývať.

Ubytovanie poskytované osobami a súkromnými firmami

Osoby a firmy majú nárok na finančný príspevok od štátu za každého ubytovaného človeka z Ukrajiny.

Príspevok za ubytovanie osoby s udeleným dočasným útočiskom bude vláda SR vyplácať prenajímateľom ubytovania do 31. decembra 2023. Následne vláda SR predĺži, alebo pozastaví vyplácanie tejto pomoci.

Pre vás to znamená, že ubytovanie, vrátane spotreby vody, elektriny a plynu môžete mať do 31. decembra 2023 bezplatne.

Bezplatné ubytovanie získate iba ak máte udelený štatút „Dočasného útočiska“. Viac sa dozviete v článku Dočasné útočisko.

 

Poskytnutie bezplatného ubytovania nie je povinnosť, ale ochota prenajímateľa izby, bytu, alebo domu. Preto si vopred overte, či prenajímateľ požiada o príspevok za ubytovanie cudzinca, alebo budete za ubytovanie platiť vy.

Ako požiadať o bezplatné ubytovanie

Ak sa prenajímateľ rozhodne poberať príspevok za ubytovanie človeka s udeleným dočasným útočiskom, potom, podľa zákona, nesmie od vás žiadať platby za ubytovanie ani spotrebu vody, elektriny a plynu. Ostatné doplnkové služby ako napríklad internet a televízia sú na vzájomnej dohode medzi vami a prenajímateľom.

Podanie žiadosti je jednoduché.

Žiadosť o príspevok za ubytovanie osoby s dočasným útočiskom musí prenajímateľ predložiť spolu so zmluvou o ubytovaní a vašimi osobnými údajmi vrátane dokladu o Dočasnom útočisku na obecnom, alebo mestskom úrade v mieste ubytovania.

Následne bude potrebné, aby ste raz mesačne oznámili obecnému, alebo mestskému úradu v mieste ubytovania, či stále bývate na mieste, kde ste sa registrovali.

Príspevok za ubytovanie človeka s udeleným dočasným útočiskom

Vláda SR poskytuje príspevok za ubytovanie osoby do 31. decembra 2023 nasledovne:

  • Ubytovanie v bytoch a rodinných domoch: 10 eur/dospelá osoba/deň, 5 eur/dieťa do 15 rokov/deň.
  • Ubytovacie zariadenia, ktoré nie sú určené na podnikanie: 12 eur/dospelá osoba/deň, 6 eur/dieťa do 15 rokov/deň.
  • Hotely, penzióny a hostely: Podpora štátu nie je určená týmto formám ubytovania.

O podmienkach a postupe podania žiadosti informuje Ministerstvo vnútra SR na stránke Príspevok za ubytovanie cudzinca.

Externé odkazy

Share on telegram
Share on facebook
Share on email