Finančná pomoc dostupná v auguste 2023. Čítajte viac Slovenské mestá pomáhajú ľuďom z Ukrajiny. Čítajte viac Príspevok za ubytovanie cudzinca do 31. decembra 2023. Čítajte viac

Podmienky vstupu na Slovensko. Víza, cestovanie s deťmi, domácimi zvieratami a opatrenia proti COVID-19.

Ľudia s ukrajinským biometrickým pasom nepotrebujú víza na vstup.
Passport
Foto: Anastasiia / Adobe Stock

{{Contents}}

Prekročenie hranice na Slovensko

Mám ukrajinské občianstvo

Pre vstup na Slovensko cez hraničné priechody s Ukrajinou nebudete potrebovať víza vy ani členovia vašej rodiny. Stačí vám cestovný pas s biometrickými údajmi.

Ak utekáte z vojnových oblastí, môže vám byť udelená výnimka a umožnené prekročenie hranice aj s iným dokladom totožnosti, napríklad ukrajinským občianskym preukazom.

S platným biometrickým pasom môžete na Slovensku, ako aj v ostatných krajinách Schengenského priestoru, legálne pobudnúť 90 dní v rámci každých 180 dní. Pre zistenie počtu zostávajúcich dní použite Schengen visa calculator – English / Русский.

Mám občianstvo inej krajiny

Pred prekročením hranice si skontrolujte, či pre ľudí so štátnym občianstvom vašej krajiny, platí bezvízový režim vstupu na územie Slovenskej republiky – Slovensky / English.

Ak nemáte cestovné doklady, ktoré sú vyžadované od občanov vašej domovskej krajiny (víza, pas s biometrickými údajmi a pod.), vstup na územie Slovenska z Ukrajiny vám môže byť povolený len na základe humanitárnej výnimky. Zoberte so sebou akýkoľvek ďalší dokument totožnosti, potvrdenie o pobyte na Ukrajine (aj po skončení platnosti), alebo rodný list dieťaťa, ak taký dokument máte. Vaša žiadosť o vstup bude individuálne posúdená pracovníkmi hraničnej kontroly na slovenskej strane.

COVID-19

Na vstup na Slovensko nie je potrebný COVID test ani vakcína.

Špeciálne podmienky prekročenia hranice Ukrajiny

Nie všetci občania Ukrajiny môžu v súčasnosti opustiť územie Ukrajiny.

Muži vo veku 18 – 60 rokov

Z dôvodu vyhlásenia všeobecnej mobilizácie nemôžu muži vo veku 18 – 60 rokov opustiť územie Ukrajiny.

Ukrajinu môžete opustiť iba v prípade, že spĺňate aspoň jednu z uvedených výnimiek, napríklad:

 • Máte oficiálne potvrdenie o zdravotnom postihnutí, dôchodku, alebo potvrdenie o sociálnej pomoci (dokument musí byť vystavený na Ukrajine).
 • Staráte sa o tri a viac detí vo veku menej než 18 rokov.
 • Ste jednorodič a staráte sa aspoň o jedno dieťa vo veku menej než 18 rokov.
 • Ako jediná osoba, poskytujete celodennú starostlivosť človeku v núdzi.
 • Potrebujete, aby vám bola poskytnutá liečba v zahraničí.
 • Študujete na zahraničnej univerzite.
 • Máte trvalý pobyt mimo územia Ukrajiny (viac čítajte TU).
 • V súlade s rozhodnutím ukrajinskej vlády máte písomné rozhodnutie o odklade odvodu do armády.
 • Ako dobrovoľník poskytujete humanitárnu pomoc na Ukrajine vrátane ozbrojených síl Ukrajiny.
 • Pomáhate žene, ktorá je tehotná minimálne v 35. týždni tehotenstva.
 • Ak pracujete v kritickej infraštruktúre, vycestovanie z Ukrajiny podlieha osobitným pravidlám, informácie vám poskytne váš zamestnávateľ.

Viac informácií o výnimkách sa dočítate na Visitukraine.today.

Ženy vo veku nad 18 rokov

Z dôvodu vyhlásenia všeobecnej mobilizácie nemôžu ženy, ktoré majú zamestnanie v určených pracovných oblastiach, opustiť územie Ukrajiny.

Zákaz opustiť územie Ukrajiny sa na vás vzťahuje ak pracujete v armáde, štátnych úradoch alebo ste poslankyňa zastupiteľstva štátnej alebo regionálnej správy. Vycestovať z Ukrajiny môžete iba s písomným poverením o pracovnej ceste alebo v prípade jednej z výnimiek:

 • Návšteva detí žijúcich v zahraničí.
 • Sprevádzanie detí na ceste za hranicu Ukrajiny.
 • Potrebujete, aby vám bola poskytnutá liečba v zahraničí.
 • Na základe rozhodnutia náčelníka Štátnej pohraničnej služby Ukrajiny.
 • V prípade úmrtia člena rodiny v zahraničí.

Deti a mladí ľudia do 18 rokov

Deti a mladí ľudia do 18 rokov môžu prekročiť hranicu na Slovensko v týchto prípadoch:

 • Dieťa prekračuje hranicu v sprievode aspoň jedného rodiča.
 • Dieťa prekračuje hranicu v sprievode rodinného príbuzného. Rodinný príbuzný vie dokázať, že má príbuzenský vzťah k dieťaťu (napr. rodné listy, sobášny list), alebo má notársky overený súhlas rodičov na vycestovanie.
 • Dieťa prekračuje hranicu v sprievode iného človeka, ktorý nie je rodinný príbuzný. Sprevádzajúca osoba má notársky overený súhlas od oboch rodičov, alebo od jedného rodiča s overeným súhlasom od inštitúcie, ktorá má na Ukrajine oprávnenie udeľovať súhlas na sprevádzanie dieťaťa v zahraničí.
 • Dieťa prekračuje hranicu samo, pričom jeden dospelý člen rodiny ho odprevádza na ukrajinskú stranu hranice a druhý dospelý člen rodiny ho na slovenskej strane prevezme. Obaja rodinní príslušníci musia preukázať rodinný vzťah k dieťaťu potrebnými dokumentmi, napríklad rodné listy, sobášny list, alebo notársky overený súhlas rodiča/rodičov na vycestovanie.
 • Dieťa prekračuje hranicu samo a na Slovenskej strane hranice ho nikto nečaká. V tomto prípade bude dieťa na hraničnom priechode prevzaté sociálnymi pracovníkmi a umiestnené do starostlivosti jedného z detských domovov na Slovensku.Zákon nepovoľuje prechod cez slovenskú hranicu, vyzdvihnutie a starostlivosť o cudzie dieťa bez notársky overeného súhlasu rodičov, alebo opatrovníkov. Tento súhlas potrebujete získať vopred.

Opatrovanie cudzích detí

Ak od rodičov preberáte do svojej starostlivosti dieťa (napr. rodičia zostávajú mimo územia Slovenska, alebo už nežijú), odporúčame vám obrátiť sa na najbližší Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Pracovníci úradu vám poskytnú poradenstvo ohľadne legálneho pobytu detí na Slovensku a udelenia opatrovníctva.

Domáce zvieratá

Na to, aby ste mohli na Slovensko priniesť so sebou spoločenské zviera (psa, mačku, fretku, králika, alebo hlodavca) musíte splniť nasledovné podmienky. Pre občanov a občianky Ukrajiny platia rovnaké pravidlá ako pre občanov iných štátov.

Jeden človek môže preniesť maximálne 5 zvierat.

Pri colnej kontrole budete požiadaní vyplniť vstupný formulár a preukázať všetky nasledovné dokumenty:

 • Označenie zvieraťa mikročipom.
 • Platná vakcinácia proti besnote.
 • Platný test titra protilátok proti besnote s vyhovujúcim výsledkom.
 • Sprievodný doklad vo forme predpísaného zdravotného certifikátu potvrdeného úradným veterinárnym lekárom.
 • Vyhlásenie vlastníka o nekomerčnom úmysle premiestňovania zvierat (vyhlásenie musíte podať v slovenčine aj v angličtine, viac informácií vám poskytne veterinárny lekár alebo si vzor vyhlásenia stiahnite z EUR-Lex).

Podmienky platnej vakcinácie

 • Vakcínu podal oprávnený veterinárny lekár, ktorý dátum podania vakcíny uviedol do veterinárneho dokladu.
 • V čase vakcinácie malo zviera aspoň 12 týždňov.
 • V prípade primárnej vakcinácie zvieraťa sa doba platnosti začína po 21 dňoch od vakcinácie (ďalšie nasledovné podanie vakcíny sa považuje za primárnu vakcináciu, ak sa nevykonala v rámci doby platnosti predchádzajúcej vakcinácie).
 • Platnosť vakcinácie trvá do konca doby ochrannej imunity, ako sa uvádza v technickej špecifikácii vakcíny, a ktorú uviedol veterinárny lekár do veterinárneho dokladu.

Chcem zostať žiť na Slovensku

Aby ste na Slovensku mohli zostať žiť dlhodobo, bude potrebné, aby ste legalizovali svoj pobyt jednou z dostupných foriem:

Externé odkazy

Share on telegram
Share on facebook
Share on email