Finančná pomoc dostupná v auguste 2023. Čítajte viac Slovenské mestá pomáhajú ľuďom z Ukrajiny. Čítajte viac Príspevok za ubytovanie cudzinca do 31. decembra 2023. Čítajte viac

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pomáha ľuďom z Ukrajiny pri hľadaní práce.

Bezplatné vzdelávacie kurzy, poradenstvo a finančná pomoc.
Foto: Seventyfour / Adobe Stock
Foto: Seventyfour / Adobe Stock

{{Contents}}

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vám bezplatne poskytne nasledujúce formy poradenstva a podpory ak máte na Slovensku udelené dočasné útočisko.

Poradenstvo pri hľadaní práce

Úrad vám poskytne poradenstvo o pracovných možnostiach, pomoc pri vypracovaní dokumentov potrebných pri hľadaní zamestnania a poskytne vám podporu pri komunikácii s potenciálnym zamestnávateľom.

Úrad poskytuje iba poradenstvo, aktívne vám prácu nebude hľadať.

Vzdelávacie kurzy

Úrad môže finančne podporiť vaše vzdelávanie ak máte udelené dočasné útočisko, vek minimálne 15 rokov a vyplníte Dotazník pre občana Ukrajiny, v ktorom sa zistí vaše zaradenie na trhu práce.

Kurzy môžete absolvovať iba na území Slovenska formou aká vám vyhovuje – prezenčne, dištančne alebo kombinovane.

Pracovníci na Úrade vám poradia a odporučia, aká oblasť vzdelávania je pre vás vhodná. Následne si sami nájdete vzdelávací kurz, o ktorý máte záujem. Môžete si vybrať z kurzov na Skolenia.sk, Kurzy.sk, ISTP.sk, alebo na webe konkrétneho poskytovateľa vzdelávania.

Aspoň 15 dní pred začiatkom kurzu doručte na Úrad podpísanú „Žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávací kurz pre odídenca”.

Podmienkou získania finančného príspevku je úspešné absolvovanie kurzu v termíne, ktorý si dohodnete s Úradom.

Kurzy zamerané na získanie vodičského oprávnenia typu B nie sú podporované.

Viac na Pomáhame odídencom – Vzdelávanie.

Finančný príspevok na cestovanie

Ak ste zamestnaní, vykonávate dobrovoľnícku činnosť alebo ste v zácviku u zamestnávateľa, máte možnosť získať aj príspevok na cestovanie.

Výška príspevku závisí od vzdialenosti, napríklad 1,5 eur získate za každý odpracovaný deň pri dochádzaní do 10 km. O príspevok požiadajte do 1 mesiaca od nástupu do zamestnania. Vypláca sa najviac 6 mesiacov, v prípade znevýhodnených občanov 12 mesiacov.

K žiadosti o príspevok potrebujete priložiť potvrdenie od zamestnávateľa a čestné prehlásenie o aktuálnej adrese vášho pobytu.

Viac na Pomáhame odídencom – Podpora mobility.

Dobrovoľnícka činnosť

Dobrovoľníckou činnosťou sa v tomto prípade myslí získanie praktických skúseností pre potreby trhu práce, podpora udržiavania a rozvíjanie pracovných návykov.

Túto činnosť môžete vykonávať najviac 80 hodín mesačne, počas maximálne 6 mesiacov. Po jej skončení ju môžete opakovať najviac šesť mesiacov u iného oprávneného subjektu (obce, školy, nemocnice, právnické osoby, občianske združenia a pod.).

Úrad vám môže vyplatiť finančný príspevok maximálne 110,72 eur mesačne.

Tento príspevok nie je možné poberať spolu s príspevkom na získanie pracovných skúseností (viď nižšie).

Viac na Pomáhame odídencom – Dobrovoľnícke činnosti.

Získanie pracovných skúseností

V rámci podpory zamestnania Úrad poskytuje podporu na získanie teoretických a praktických skúseností pod vedením skúseného poradcu (mentora). Ide o prácu na 4 hodiny denne nepretržite, najviac počas 3 mesiacov. Po skončení vám zamestnávateľ vydá potvrdenie o absolovavaní.

Od Úradu môžete získať finančný príspevok vo výške 234,42 eur mesačne. Váš zamestnávateľ získa finančný príspevok za poskytnutie pracovnej pozície a za školenie.

Tento príspevok nie je možné poberať spolu s príspevkom na dobrovoľnícku činnosť (viď vyššie).

Viac na Pomáhame odídencom – Zapracovanie u zamestnávateľa.

Kontakty

Viac informácií a kontakty nájdete na stránke projektu Pomáhame odídencom, alebo na ktorejkoľvek pobočke Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Share on telegram
Share on facebook
Share on email