Finančná pomoc dostupná v auguste 2023. Čítajte viac Slovenské mestá pomáhajú ľuďom z Ukrajiny. Čítajte viac Príspevok za ubytovanie cudzinca do 31. decembra 2023. Čítajte viac

Finančná pomoc dostupná v auguste 2023

1. Ukrajinský žiak

Digitálna koalícia

Finančný príspevok 350 eur na nákup digitálneho zariadenia pre žiakov základných a stredných škôl na Slovensku, ktorí sú občanmi Ukrajiny s dočasným útočiskom na Slovensku.

Navštíviť stránku

2. Finančná pomoc na podporu rozvoja a vzdelávania detí

UNICEF-UNHCR

Finančná pomoc je zameraná na pomoc pri výdavkoch súvisiacich so školou, ako sú: základné školské pomôcky, školské stravovanie, náklady na dopravu, mimoškolské aktivity a/alebo zariadenie priestorov pre vzdelávanie detí.

Zobraziť PDF dokument

3. Finančná pomoc na vzdelávanie a podpora pri zápise do školy

UNICEF-UNHCR

Finančnú pomoc bude UNICEF poskytovať všetkým utečencom a utečenkám (vrátane ľudí so štatútom dočasného útočiska/odídencov/odídenkýň), žiadateľom a žiadateľkám o azyl a osobám bez štátnej príslušnosti na Slovensku, pokiaľ sú rodičmi alebo opatrovníkmi dieťaťa.

Navštíviť stránku

4. Finančná pomoc pre ľudí s chronickými ochoreniami vysídlených z Ukrajiny

Slovenský Červený kríž

Príspevok možno použiť na lekárske konzultácie a ošetrenia, lieky a iné výdavky súvisiace so zdravotným stavom osoby, výživové doplnky, dopravu do zdravotníckych zariadení a podobne. Výška poskytovanej finančnej pomoci je 60€ mesačne.

Navštíviť stránku

5. Finančná pomoc pre zraniteľných utečencov na Slovensku

UNICEF-UNHCR

Finančná pomoc sa bude poskytovať zraniteľným jednotlivcom a rodinám s cieľom minimalizovať riziká a podporiť ich so základnými potrebami.

Čítať viac

6. Príspevok za ubytovanie cudzinca

Vláda Slovenskej republiky

Príspevok za ubytovanie cudzinca bude poskytovateľom ubytovania vyplácaný do 31. decembra 2023. Ľudia utekajúci pred vojnou z Ukrajiny sa môžu uchádzať o bezplatné ubytovanie poskytované štátom, samosprávami, osobami a súkromnými firmami.

Čítať viac