Finančná pomoc dostupná v auguste 2023. Čítajte viac Slovenské mestá pomáhajú ľuďom z Ukrajiny. Čítajte viac Príspevok za ubytovanie cudzinca do 31. decembra 2023. Čítajte viac

Finančná pomoc za 2023 od UNHCR-UNICEF pre zraniteľných utečencov na Slovensku

Kto môže požiadať o finančnú pomoc od UNHCR a UNICEF?
UNHCR / Unicef

{{Contents}}

Popis

Aký je účel programu finančnej pomoci UNHCR-UNICEF na Slovensku?

Finančná pomoc sa bude poskytovať zraniteľným jednotlivcom a rodinám s cieľom minimalizovať riziká a podporiť ich so základnými potrebami. Okrem toho bude cieľom zabezpečiť, aby prijímatelia finančnej podpory boli prepojení aj s ďalšími službami, ktoré môžu potrebovať, a aby boli zahrnutí do národného systému sociálnej ochrany.

Kto môže získať finančnú pomoc od UNHCR a UNICEF?

UNHCR a UNICEF podporia ukrajinských utečencov, osoby bez štátnej príslušnosti a štátnych príslušníkov tretích krajín postihnutých vojnou na Ukrajine a ďalších utečencov, žiadateľov o azyl a osoby bez štátnej príslušnosti na Slovensku, ktorí sú považovaní za obzvlášť zraniteľných, prostredníctvom nového programu finančnej pomoci.

Vašu žiadosť preskúma UNHCR, a to aj prostredníctvom osobného rozhovoru scieľom skontrolovať, či spĺňate potrebné kritériá stanovené nižšie.

Kto bude mať nárok na finančnú pomoc od UNHCR a UNICEF?

 • Máte viac ako 60 rokov a žijete bez dostatočnej podpory rodiny; ALEBO
 • Vy alebo váš rodinný príslušník máte zdravotné postihnutie alebo vážny zdravotný stav; ALEBO
 • Ste osamelý rodič alebo opatrovateľ; ALEBO
 • Ste slobodná tehotná žena alebo dojčiaca matka.

UNHCR a UNICEF budú uprednostňovať najmä jednotlivcov a rodiny, ktorí sa prihlásili na Úrad práce SR alebo ich tento Úrad považuje za zraniteľných, ako aj zraniteľných jednotlivcov a rodiny, ktorí prišli nedávno a spadajú do vyššie uvedených kategórií.

Okrem toho musia byť oprávnení jednotlivci a rodiny ekonomicky znevýhodnení (napr. nemajú pravidelné zamestnanie alebo pravidelný zdroj príjmu alebo majú zdroj príjmu, ktorý je nedostatočný napríklad z dôvodu rodinných príslušníkov so zdravotným postihnutím alebo s vážnym zdravotným stavom). Počas osobného rozhovoru sa od vás budú vyžadovať podporné dokumenty o zdravotnom postihnutí alebo zdravotnom stave.

Aká je výška finančnej pomoci?

Suma sa vypočíta na základe počtu členov rodiny a ich veku a zraniteľnosti, do ktorej spadajú vyššie uvedené kategórie. Suma je v súlade so systémom sociálnej pomoci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Ako sa môžete prihlásiť na finančnú pomoc?

Dohodnite si stretnutie cez stránku Help UNHCR Slovensko. Potom kliknite na „Požiadať o stretnutie“. Dostanete SMS s potvrdením dátumu a miesta stretnutia. Prijatie SMS správy môže trvať niekoľko dní od vašej žiadosti. Prosíme, aby ste neposielali viac žiadostí o stretnutie.

Čo by ste si mali priniesť na stretnutie na registráciu?

 • Cestovný pas, občiansky preukaz alebo akýkoľvek iný doklad, ktorým môžete preukázať svoju totožnosť.
 • Rodné číslo vydané pri udelení dočasného útočiska alebo preukazu žiadateľa o azyl/utečenca.
 • Slovenské telefónne číslo. Každá rodina musí mať svoje slovenské telefónne číslo. Nezdieľajte telefónne čísla medzi rodinami.
 • Číslo slovenského bankového účtu/IBAN a zmluvu s bankou (ak ho máte a ste vlastníkom).
 • Na stretnutie príďte so všetkými členmi rodiny (ak má člen rodiny vážne problémy s pohyblivosťou alebo zdravotné postihnutie, môžete o tom informovať počas rozhovoru).
 • Slovenský doklad o kolíznom opatrovníctve (ak sa uplatňuje).
 • Doklady poskytnuté Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR týkajúce sa finančnej pomoci alebo oznámenie o zamietnutí žiadosti v prípade zamietnutia (ak sú dostupné).

Ako sa dozviete, či bola vaša žiadosť schválená alebo nie?

Ak po rozhovore o poskytnutí finančnej pomoci proces kontroly preukáže, že spĺňate kritériá oprávnenosti, pošleme vám SMS s potvrdením, že máte nárok na pomoc. Ak nespĺňate požadované kritériá, dostanete SMS s informáciou o rozhodnutí.

Ako dostanete peniaze?

 • Bankovým prevodom na váš slovenský bankový účet, ak ho máte; ALEBO
 • V hotovosti cez ktorúkoľvek pobočku Western Union na poštách na Slovensku. Na váš mobilný telefón dostanete SMS s potvrdením, ako si môžete vyzdvihnúť hotovosť.

Kedy dostanete peniaze?

Ak spĺňate podmienky, vaša platba bude spracovaná maximálne do 20 dní po registrácii. Upozorňujeme, že ak máte nejaké problémy s platbou, musíte to okamžite nahlásiť na našej linke pomoci (maximálne 20 pracovných dní po plánovanej platbe).

Kontakty

https://help.unhcr.org/slovakia/sk/cash-assistance
https://t.me/unhcr_slovakia

Bezplatná linka: 0800 22 12 30 (hovory zo slovenského telefónneho čísla)

Spoplatnená linka: +421 2 22 11 56 50 (hovory z iného ako slovenského telefónneho čísla)

(pracovné dni)
Pondelok: 8:00 – 20:00
Utorok: 8:00 – 20:00
Streda: 8:00 – 20:00
Štvrtok: 8:00 – 20:00
Piatok: 8:00 – 20:00

Share on telegram
Share on facebook
Share on email