Finančná pomoc dostupná v auguste 2023. Čítajte viac Slovenské mestá pomáhajú ľuďom z Ukrajiny. Čítajte viac Príspevok za ubytovanie cudzinca do 31. decembra 2023. Čítajte viac

Schengenský priestor. Ktoré krajiny Európskej únie majú otvorené hranice?

Príchodom na Slovensko vstupujete do Schengenského priestoru.
Railway station
Foto: Kevin Grieve / Unsplash

{{Contents}}

Schengenský priestor

Schengenský priestor je územie časti Európy a niekoľkých zámorských území. V rámci neho môžete voľne prekračovať hranice na ktoromkoľvek mieste členských štátov bez hraničnej kontroly.

Slovenská republika je súčasťou Schengenského priestoru. Príchodom na Slovensko preto vstupujete aj do Schengenského priestoru.

O vašich možnostiach cestovať do krajín Schengenského priestoru sa dočítate v nasledujúcich článkoch.

Zoznam členských štátov

Belgicko
Česko
Dánsko
Estónsko
Fínsko
Francúzsko
Taliansko
Litva
Lotyšsko
Luxembursko
Maďarsko
Malta
Nemecko
Holandsko
Poľsko
Portugalsko
Rakúsko
Grécko
Slovensko
Slovinsko
Španielsko
Švédsko

Share on telegram
Share on facebook
Share on email